תקנון שימוש באתר

תודה שבחרת להשתמש באתר www.eladbennaim.co.il

כללי

 1. האתר מופעל ע"י אלעד בן נעים, ע.פ. 300365855 (להלן "בעל האתר").
 2. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.
 3. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 4. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל תושב ישראל מעל גיל 18 .
 5. במידה שהנך מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 6. שימוש באתר מהווה הסכמת הלקוח לתנאי תקנון זה.
 7. בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
 8. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 10. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 11. האמור בתקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 12. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
  2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעל האתר.

הזמנה

 1. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או טלפונית ישירות לבעל האתר.
 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם ייחודיים, ויתכן כי יהיה קיים עותק אחד בלבד ממוצר כלשהו. בעל האתר פועל לעדכון האתר וציון הזמינות במלאי של כלל המוצרים. על אף האמור לעיל, יתכן מצב בו מספר לקוחות יזמינו מוצר אשר קיים ממנו רק עותק אחד ויחיד. במקרה שכזה המוצר יימכר ללקוח שהזמין ראשון ע"פ שעת קליטת ההזמנה במערכת. עדכון בדבר יישלח לשאר הלקוחות שביקשו להזמין את אותו המוצר.
 3. בעל האתר רשאי להגביל את מספר הפריטים ו/או מספר העותקים מכל פריט אשר לקוח מבקש להזמין.
 4. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעל האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 5. כדי שבעל האתר יוכל לספק את הזמנתך ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
 6. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
 7. התשלום יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
  1. באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיסופקו ע"י בעל האתר ללקוח; או
  2. באמצעות PayPal (בהתאם למדיניות השימוש של PayPal) או
  3. באמצעות תשלום טלפוני בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין.
 8. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 9. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו את הלקוח, ואיננה כוללת כל התקנה, תלייה, פירוק המוצר מהאריזה וכיוצ"ב.
 10. זמן הטיפול בהזמנה הינו שלושה (3) ימי עסקים מיום השלמתה.

אספקה ומשלוח

 1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי שיקול דעתו של בעל האתר ובתיאום עם הלקוח:
  1. באמצעות איסוף עצמי בתיאום מראש; או
  2. משלוח באמצעות חברת שליחויות; או
  3. מסירה אישית.
 2. מוצרים שישלחו באמצעות חברת שליחויות יישלחו בהתאם למדיניות החברה, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעל האתר ואינם בשליטתו והנך מצהיר לא תהיה לך כל טענה כנגד בעל האתר עקב שיבושים באספקה באמצעות חברת שליחויות.
 3. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
 4. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לבעל האתר בשל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
 5. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
 6. זמן אספקת המוצר הינו עשרים ושמונה (28) ימי עסקים מיום התשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול רכישה

 1. ניתן לבטל רכישה בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובתנאי שטרם נשלחה ללקוח, ללא חיוב בדמי ביטול.
 2. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם המוצר נשלח ובין אם לאו) יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ-₪100.
 3. במקרה וההזמנה כבר נשלחה ללקוח לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר לבעל האתר תחול על הלקוח.
 4. הודעה על ביטול הרכישה מצד הלקוח תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.

החזרת מוצר פגום

 1. החזרת מוצר עקב פגם תותר בתוך 48 שעות ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
  1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  2. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית;
  3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
 2. ההחזרה תבוצע בתיאום טלפוני עם בעל האתר, תוך הבנת הפגם, ובחירה משותפת ומתואמת של הלקוח ובעל האתר בין תיקון הפגם תוך זמן סביר לבין זיכוי כספי חלקי.
 3. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.

החזרה שלא בשל פגם במוצר

 1. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה, בתנאים הבאים:
  1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש;
  2. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
 2. למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 3. בהחזרה של מוצר שאינה בשל פגם במוצר ינוכו %5 מסך העסקה אך לא פחות מ-₪100 כדמי ביטול.
 4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל בעל האתר מוטלת על הלקוח.
 5. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

אחריות

 1. המוצרים הנמכרים ע"י בעל האתר הינם יצירות מקוריות שהוכנו ע"י בעל האתר.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
 3. בעל האתר לא יישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידו.
 4. בעל האתר או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאי בעל האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
 5. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 6. בעל האתר אינו מייצר את חומרי הגלם בהם הוא משתמש להפקת מוצריו, ולא יישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מהם.
 7. בעל האתר לא יישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריו.
 8. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שחשיפת המוצר לאור ושמש לאורך זמן עלולה לגרום לשינוי בגווני המוצר, ובעל האתר לא יישא בכל אחריות לשינוי בגוון הצבעים של המוצר כתוצאה מחשיפה לאור ושמש.
 9. בכל מקרה בעל האתר לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

פרטיות ושמירת סודיות

 1. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש").
 2. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעל האתר.
 3. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.
  56 .בעל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני.

קניין רוחני

 1. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".
 2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.